• ایران خودرو (شرکت تولید خودروهای سواری)
 • ایران خودرو دیزل (شرکت تولید خودروهای سنگین و اتوبوس)
 • تام ایران خودرو (موسسه مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی)
 • سایپا (شرکت تولید خودرو)
 • زامیاد (شرکت تولید ون، مینی بوس و خودروهای سنگین)
 • سایپا دیزل (شرکت تولید خودروهای سنگین)
 • پارس خودرو (شرکت تولید خودروهای SUV)
 • گروه بهمن (شرکت تولید خودروهای سبک و سنگین)
 • دیار خودرو (شرکت تولید خودروی ون)
 • سناباد خودرو (شرکت تولید خودرو)
 • ایران خودرو سوریه (شرکت تولید خودروهای سواری)
 • ایران خودرو سنگال (شرکت تولید خودروهای سواری)
 • سایپا سوریه (شرکت تولید خودرو)
 • تکتاز موتور (شرکت تولید موتورسیکلت)
 • راون سیکلت (شرکت تولید موتورسیکلت)
 • ایران خودرو – فارس
 • ایران خودرو – خراسان
 • ایران خودرو – تبریز
 • سایپا – کاشان
 • شرکت رایان فن گشتر
 • شرکت کویر خودرو
 • شرکت عقاب افشان
 • شرکت ماموت دیزل
 • شرکت زرین خودرو
 • …..