دپارتمان نرم­افزار اين شركت كليه خدمات نرم­افزاري و تهيه سخت­افزار مورد نياز كارفرمايان را بر عهده دارد.

رديف نوع فعاليت موضوع فعاليت
1 نرم­افزار جامع معاينه فني خودرو سيستم جامع مديريت اطلاعات آزمون خودرو
2 نرم­افزار ميزان فرمان سيستم جامع مديريت اطلاعات و اندازه­هاي هندسي خودرو
3 نرم افزار مصرف سوخت نرم افزار سیکل رانندگی و مصرف سوخت
4 صدور کارت معاينه فني خودرو نرم­افزار صدور کارت معاينه فني خودرو
5 نرم­افزار معاينه فني خودرو نرم­افزار تست و معاينه فني خودرو