بخشي از فعاليتهاي شركت، خدمات مشاوره مهندسي و تدوين دانش فني است. همچنين تهيه و تدوين مدارك شامل روش‌هاي ساخت ، كنترل كيفيت ، بهره‌برداري و دستورالعمل راهبري نيز در اين مقوله جاي دارد.

رديف نوع فعاليت موضوع فعاليت طرف قرارداد
1 تدوين دستورالعمل­هاي راهبري خطوط مكانيزه معاينه فني خودرو شركت گسترش معاينات فني
2 تدوين دستورالعمل­هاي کالیبراسیون دستگاه ميزان فرمان روباتيک شرکت پارس خودرو – گروه بهمن
3 تدوين دستورالعمل­هاي نگهداري/عيب يابي خطوط مكانيزه  معاينه فني خودرو شركت گسترش معاينات فني
4 تدوين مدارك  دانش فني ساخت و توليد محورهاي جلو و عقب نيسان شركت مهندسين مشاور خودرو
5 تدوين استاندارد و دانش فني ساخت و توليد چراغ خودرو كيش خودرو
6 تهيه و تدوين دستورالعمل­هاي راهبري  تست دود (ديزلي ، بنزيني) ستاد معاينات فني خودرو/ شهرداري مشهد/ شيراز/ اصفهان
7 تدوين دستورالعمل­هاي راهبري دستگاه گرانروي سنج كارخانجات كابلسازي ايران
8 تدوين دستورالعمل رويه اندازه­گيري و تست زواياي هندسي چرخ و اهرم بندي فرمان شركت ايران خودرو ديزل
9 تدوين روش آزمون صدا - -
10 تدوين روش آزمون آلودگی دود اگزوز دیزل - -