سمینار معرفی مرکز آزمون موتورسیکلت MC-TEC روز سه شنبه اول اسفند ماه 91 در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار شد.

این سمینار با حضور دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان موتورسیکلت، مدیریت های عامل شرکت های معتبر تولید موتورسیکلت و مراکز آزمون خودور همراه بود.

طی برگزاری، سخنرانان پیرامون مباحث روز صنعت موتورسیکلت، مطالبی را مطرح کردند.

مدعوین پس از این سمینار و ارائه مقالات از محل مرکز آزمون موتورسیکلت MC-TEC بازدید نمودند.

در این بخش از برنامه آشنایی با تجهیزات مرکز آزمون، نحوه اجرای آزمون و استخراج نتایج و خدمات تکمیلی آزمون مورد بررسی و بازدید قرار گرفت