دفتر مرکزی شرکت توان سازان ايران که در سال 1372 در خیابان میرعماد تهران تاسیس گردید، در سال جاری و پس از بیست سال به محل جدیدی در جاده مخصوص کرج منتقل گردید.
به اين منظور مجموعه و ساختمانهای جدیدی با امکانات گسترده و در زمينی به مساحت نزدیک به 1500 متر مربع شامل حدود 1000 متر زیر بنا افتتاح گردید. اين مجموعه به لحاظ فضاهای کاری شامل بخشهای مديريتی، اداری، مهندسی و طراحی، خدماتی، کنفرانس و آموزش، مجموعه آزمایشگاههای استاندارد موتورسیکلت و …. می باشد.
از جمله اهدافی که شرکت از اين تغییر و جابجائی در نظر داشت، می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• لزوم افزایش فضاهای کاری بواسطه توسعه حوزه فعالیت شرکت و تعداد پرسنل
• بهبود دسترسی مشتریان و کارفرمایان به لحاظ رشد ازدحام و ترافیک نامناسب محدوده مرکزی شهر و مشکلات ناشی از آن
• ارتباط سريعتر و موثرتر با مخاطبین به لحاظ تمرکز صنايع و کارخانجات خودروسازی و صنايع وابسته در محدوده جاده مخصوص کرج و خیابان آزادی
• هماهنگی بیشتر میان واحدهای ستادی و صفی شرکت با هدف رضایت مشتری به جهت تمرکز مکانی بیشتر فعالیتها
شرکت امیدوار است با این تغییرات موجبات رضایتمندی بیشتر مشتریان خود را فراهم آورده باشد.
شایان ذکر است محل جدید شرکت با موقعيت شهری خاص خود دسترسی بی نظیری به شريانهای بزرگراهی شهر تهران از جمله همت، اتوبان کرج، جاده مخصوص کرج و … داشته که دسترسی از هر نقطه از شهر تهران و سایر شهرستانها را به راحتی میسر می سازد.

دسترسی شهری

004

دسترسی محلی

002