test

شرکت توان سازان ایران بطور حرفه ای و تخصصی در زمینه تامین، تدارک، نصب و راه اندازی تجهیزات تخصصی آزمون های انتهای خط تولید فعالیت مستمر داشته است.

 

کلیه خدمات پس از فروش شامل نظارت بر اجرای زیر ساخت های لازم، نصب، راه اندازی، آموزش و خدمات گارانتی توسط این شرکت انجام می شود.