• تعمیرگاه مرکزی  BMW (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی پورشه (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی مازراتی (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی فولکس واگن (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی مرسدس بنز (مشهد)
 • تعمیرگاه مرکزی اسکانیا (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی  VOLVO (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی شرکت کرمان موتور (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی آکیا خودرو (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی سایپا یدک (تهران)
 • تعمیرگاه مرکزی شرکت نفت فلات فاره (تهران)
 • تعمیرگاه ایساکو (تهران)
 • شرکت ماز (آزهایتکس) (تهران)
 • شرکت زروان (تهران)
 • نمایندگی های ایران خودرو (تحت پوشش شرکت همگام)