tajhizatتجهیزات تعمیرگاهی شرکت توان سازان ایران به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

» تجهیزات تعمیرگاهی اختصاصی توان سازان ایران با برند TASACO
» تجهیزات تعمیرگاهی تولید شده توسط برند های معتبر جهانی