• مرکز تحقیقات ایران خودرو
  • مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (AIRIC)
  • شرکت توسعه خودروکار
  • شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (IPCO)
  • شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ITRAC)
  • شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)
  • شرکت زامیاد (واحد طرح و توسعه)
  • شرکت مگا موتور
  • شرکت تکتاز موتور
  • …..