از بدو شروع فعالیت های شرکت ، همکاری با طیف وسیعی از سازندگان متناسب با رشد دامنه و حوزه کاری انجام گردید . برخی از این سازندگان دامنه کاری خود را تغییر داده و یا متوقف شده اند و برخی دیگر نیز در شرکت های دیگر ادغام شده اند . بخشی نیز کماکان جزء تامین کنندگان و همکاران شرکت توان سازان ایران می باشند. در تمامی موارد ذکر شده مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی مطابق رویه های متداول  به عهده این شرکت می باشد .

 

شرکت های که کماکان جزء تامین کنندگان و همکاران شرکت توان سازان ایران می باشند  

image16AVL Emission test systems GmbH
(Germany)

 

 

Rimage61ENK Aktiengesellschaft

(Germany)

 

 weisstechnik weissgroup@1x 

 

image18
MAHA- AIP GmbH & CO. KG
(Germany)

 

 

ATP Automotive Testing Papenburg Gmbimage15   

 

SHATOX Co. LLC shatox banner

 

 

 

شرکت های تامین کننده و همکاری که دامنه کاری خود را تغییر داده و یا متوقف شده اند و برخی دیگر نیز در شرکت های دیگر ادغام شده اند.

 

york logo_full
YORK Industriekälte & Co. KG 

 

0.gif.img
NOSKE-KAESER GmbH
(Germany) 

 

DATRON-LOGODATRON-MESSTECHNIK Gmb

 

image17
CORRSYS-DATRON MESSTECHNIK GmbH
(Germany)

 

big_pierburg
Pierburg AG
(Germany)

P_HERMANN
Hermann Electronic GmbH
(Germany)

PIERBURG_INSTRUMENTS
 Pierburg InstrumentGmbH 
(Germany)  

peus
PEUS-Systems GmbH