نصب و راه اندازی صحیح و به موقع تجهیزات بدون شک از جمله مهمترین اقدامات مورد توقع مشتریان است. محل و شکل ارائه اين خدمات بر اساس نوع دستگاه متفاوت می باشد.

 تجهیزات پرتابل:

اين گروه از تجهیزات با توجه به وزن، حجم و بهای آن در محل واحد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت راه اندازی و تحویل مشتری می گردند.

 تجهیزات نصبی:

  • تجهيزات نیمه صنعتی:

اين گروه از تجهيزات که نياز به زیر ساخت آماده، ايجاد فونداسيون، ايجاد شبکه Data، برق کشی و جانمائی دارند، در محل مشتری نصب ، راه اندازی و تحویل می گردند. مدت زمان لازم جهت اين گروه نصب ها از يک روز تا يک هفته-براساس حجم پروژه- متفاوت است. بعنوان مثال تجهیزاتی از قبیل انواع جکها، خطوط معاینه فنی، اتاق رنگ و … جزو این گروه از تجهیزات می باشند.

  • تجهیزات صنعتی و تحقیقاتی:

اين گروه از تجهیزات ، نیاز به ایجاد فونداسیون های بزرگ و خاص، ساخت قطعات ويژه ، طراحی و تولید بر اساس نياز مشتری و هماهنگی با کارفرما دارد.

این تجهیزات با توجه به ابعاد بسیار بزرگ و وزن زیاد در محل مشتری مونتاژ، جاگذاری و نصب می گردند. نصب اين قبیل پروژه ها از يک هفته تا چندین ماه براساس ابعاد پروژه و نیازهای آن به درازا می انجامد.

تجهیزاتی از قبیل رول تست ها، کابینهای آکوستيک، شاسی دينامومترها، آنالايزرهای تحقیقاتی، میزان فرمانهای رباتیک و … در این گروه جای می گیرند.