serviceاین مرکز بواسطه برخورداری از نیروی انسانی با تخصص های مرتبط و دوره های طی شده داخل و خارج کشور، تکیه گاه قابل اعتمادی برای شرکت و مشتریان آن می باشد.
این بخش وظایف متعددی از قبیل : آموزش، نصب و راه اندازی، سرویس، نگهداری و تعمیرات را به عهده دارد.