• شهرداری تهران (خط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین)
 • شهرداری تبریز (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شهرداری مشهد (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شهرداری شیراز (دستگاه تست دود خودروهای بنزینی)
 • شهرداری اسلامشهر (دستگاه تست دود خودروهای بنزینی)
 • شهرداری شهر قدس (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • سازمان شهرداری های کشور (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • بنیاد تعاون ناجا (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • سازمان حفاظت محیط زیست (دستگاه تست دود خودروهای بنزینی و دیزلی)
 • شرکت نفت اهواز (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شرکت حمل و نقل خلیج (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شرکت امین راهبران لارستان (خط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین)
 • شرکت آذین خودرو سیرجان (خط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین)
 • شرکت الغدیر نقده (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شرکت کنترل خودرو ارومیه (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شرکت تاکسی داران خودراننده ارومیه (خط معاینه فنی خودروهای سبک)
 • شرکت ارغوان سنجش داراب (خط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین)
 • شرکت ایمن سپاهان شرق – اصفهان (خط معاینه فنی خودروهای سنگین)
 • خطوط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در شهرستانها (شیراز-اصفهان-مشهد-تبریز-سنندج-اهواز-رشت-قم-زاهدان-کرمانشاه-اردبیل-ارومیه-بجنورد-گرگان-قزوین-یاسوج-بوشهر-سمنان-بندرعباس-کرمان-ساری-زنجان-کاشان-شهرری-کرج و …)